ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (MÃ: AT-THMT-D-L) - MÁY ĐO - THIẾT BỊ ĐO - ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ