Lưu trữ HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ - MÁY ĐO - THIẾT BỊ ĐO - ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ

Category Archives: HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN- CÔNG TY VFR

Đồng hồ đồng bộ thời gian là một giải pháp bắt buộc trong xưởng sản xuất, nhà máy, trường học, bệnh viện,… Cho phép thời gian đồng bộ và thống nhất với nhau, không giới hạn số lượng đồng hồ trong hệ thống. Hoàn toàn được đồng bộ liên tục với nhau. VFR- Nhà sản xuất […]

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – ENI VN

Hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian qua internet (dùng NTP server)  là thiết bị giải quyết được vấn đề về tính chính xác và đồng bộ thời gian trong toàn bộ hệ thống. Đây là thiết bị hỗ trợ đồng bộ thời gian thực có tính chính xác tuyệt đối. Không giới hạn […]