THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN ANALOG 0-10VDC, 4-20mA (MÃ: AT-ADD-S) - MÁY ĐO - THIẾT BỊ ĐO - ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ