HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ – BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Bộ theo dõi nhiệt độ tủ thuốc vừa được ATPro Corp triển khai bàn giao [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ – TTKS BỆNH TẬT KONTUM

Hệ thống cảnh báo theo dõi nhiệt độ kho vaccine vừa được ATPro Corp triển [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ – BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho thuốc sản xuất và thiết kế bởi ATPro [...]

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ – CÔNG TY NANOGEN

Giám sát nhiệt độ qua internet là một trong những giải pháp được sử dụng [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ – BVĐK XUYÊN Á

Bộ cảnh báo nhiệt độ kho thuốc được sử dụng trong hầu hết các bệnh [...]