Hiển thị tất cả 4 kết quả

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HỆ THỐNG TỦ LẠNH, TỦ VACXIN

Liên hệ
Liên hệ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH

Liên hệ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG MÁY CHỦ – TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Liên hệ

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

Hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm là một hệ thống vô cùng hoàn thiện. Được thiết kế bởi thương hiệu ATPro.

Tích hợp những tính năng hiện đại và thông minh nhất:

  • Hiển thị dữ liệu thực và điều khiển tại chỗ
  • Hiển thị dữ liệu thực và điều khiển qua web thông qua máy chủ đám mây để phục vụ điều khiển giám sát từ xa qua smartphone, laptop.
  • Đồ thị trend biến thiên thời gian thực tại chỗ và qua web.
  • Đồ thị trend biến thiên lược sử tại chỗ và qua web.
  • Xuất cảnh báo tại chỗ bằng đèn còi, gửi tin nhắn cảnh báo SMS, gửi email cảnh báo đến các số điện thoại, địa chỉ Email cài đặt trước
  • Xuất báo cáo xem trước hoặc xuất ra file excel tại chỗ hoặc qua web phục vụ báo cáo dữ liệu chi tiết.