BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ KHÔNG HIỂN THỊ AT-TMS2.0

1.600.000

  • Mã sản phẩm thiết bị đo nhiệt độ: AT-TMS 2.0
  • Thương hiệu: ATPro Corp
  • Bảo hành: 15 tháng.
Danh mục: