BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ KHÔNG HIỂN THỊ AT-THMS2.0

2.700.000

Thiết bị, máy đo đo nhiệt độ độ ẩm (MÃ AT-THMS2.0)

Ứng dụng: Tủ lạnh, tủ vacxin, trang trại …

Bảo hành 15 tháng

Danh mục: