ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S) - MÁY ĐO - THIẾT BỊ ĐO - ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ