Tag Archives: hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – ENI VN

Hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian qua internet (dùng NTP server)  là thiết bị giải quyết được vấn đề về tính chính xác và đồng bộ thời gian trong toàn bộ hệ thống. Đây là thiết bị hỗ trợ đồng bộ thời gian thực có tính chính xác tuyệt đối. Không giới hạn […]